Cara Menghitung Selamatan Orang Meninggal Jawa

Agus Setyawan

cara menghitung selamatan orang meninggal jawa

Cara Menghitung Selamatan Orang Meninggal Jawa – Kita semua tahu bahwa selamatan orang meninggal adalah ritual keagamaan yang penting di Jawa. Namun, tidak semua orang tahu bagaimana cara menghitung selamatan yang tepat untuk orang yang telah meninggal.

Jawa adalah salah satu suku besar di Indonesia dengan budaya yang kaya dan unik. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini adalah selamatan. Selamatan sendiri dipercayai sebagai ritual untuk menghormati dan memuliakan orang yang telah meninggal.

Dalam budaya Jawa, selamatan bukanlah sekedar acara makan-makan atau minum-minum seperti yang seringkali kita dengar di luarnya. Selamatan merupakan sebuah prosesi yang di dalamnya terdapat sebuah aturan yang harus diikuti oleh keluarga yang sedang berduka.

Sebelum membahas cara menghitung selamatan, ada baiknya kita mengetahui makna dari selamatan itu sendiri. Nah berikut tukartambah.id telah merangkum ulasan selengkapnya mengenai Cara Menghitung Selamatan Orang Meninggal Jawa.

Apa Itu Selamatan?

Apa Itu Selamatan

Selamatan adalah ritual keagamaan masyarakat Jawa yang dilakukan untuk memberikan penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Upacara selamatan bertujuan untuk menghormati keberadaan orang yang telah meninggal dan memberikan doa serta harapan agar arwahnya dapat diterima di sisi Tuhan.

Selamatan sendiri memiliki dua jenis, yaitu selamatan kecil dan selamatan besar. Selamatan kecil biasanya dilakukan dalam tiga hari setelah orang meninggal, sedangkan selamatan besar dilakukan dalam tujuh hari setelah orang meninggal. Selain itu, selamatan besar juga dapat dilakukan pada bulan ke-3, bulan ke-7, dan bulan ke-40 setelah orang meninggal.

Konsep Selamatan dalam Budaya Jawa

Konsep Selamatan dalam Budaya Jawa

Adapun cara menghitung selamatan orang meninggal Jawa dapat dilakukan dengan mengikuti beberapa tahapan. Berikut Selengkapnya :

Pertama, keluarga dari yang meninggal harus menentukan besar kecilnya selamatan yang akan diadakan. Pemilihan ini didasarkan pada kondisi keuangan keluarga yang sedang berduka. Adapun jenis selamatan yang biasa diadakan antara lain yaitu Slametan Kecil, Slametan Sedang, dan Slametan Besar.

Slametan Kecil biasanya diadakan untuk orang yang tidak punya keluarga yang dekat atau kondisi keluarganya memang kurang mampu. Biasanya diadakan di rumah atau masjid dengan jumlah tamu yang sedikit. Sedangkan Slametan Sedang dan Slametan Besar diadakan ketika keluarga yang meninggal ingin menghormati si almarhum dengan cara yang lebih besar lagi.

Jenis -Jenis Selamatan Orang Meninggal di Jawa

Jenis Jenis Selamatan Orang Meninggal di Jawa

Dalam tradisi Jawa Islam, terdapat beberapa jenis selamatan yang dilakukan untuk menghormati orang yang telah meninggal dunia. Berikut adalah beberapa jenis selamatan orang meninggal dalam konteks Jawa Islam:

Selamatan Kadang

Selamatan kadang adalah jenis selamatan yang dilakukan oleh keluarga inti yang tinggal bersama dengan orang yang meninggal. Selamatan ini biasanya dilakukan di rumah dan melibatkan keluarga, kerabat, dan tetangga terdekat. Selamatan kadang dilaksanakan pada hari ke-7, ke-40, dan ke-100 setelah kematian, di mana doa dan zikir untuk almarhum dipanjatkan.

Selamatan Kenduri

Selamatan kenduri adalah jenis selamatan yang dilakukan dalam skala yang lebih besar, melibatkan komunitas setempat. Selamatan ini dilakukan di tempat yang lebih luas, seperti pendapa atau rumah yang cukup besar. Selamatan kenduri melibatkan banyak tamu, termasuk keluarga, kerabat, tetangga, dan umat Islam di sekitar. Acara ini biasanya diisi dengan doa, bacaan Al-Qur’an, zikir, dan pemberian makanan kepada tamu yang hadir.

Selamatan Tahlilan

Selamatan tahlilan adalah jenis selamatan yang fokus pada membaca Surat Al-Fatihah atau tahlil dalam rangka mengenang dan mendoakan orang yang telah meninggal. Selamatan tahlilan biasanya dilakukan di rumah almarhum atau di tempat ibadah seperti masjid atau musholla. Selain membaca tahlil, acara ini juga dapat diisi dengan ceramah, pengajian, dan doa bersama.

Selamatan Nyewu

Selamatan nyewu adalah jenis selamatan yang melibatkan undangan kepada orang-orang terdekat dan kerabat keluarga yang datang untuk memberikan dukungan dan mendoakan almarhum. Selamatan nyewu biasanya dilakukan pada hari-hari tertentu setelah pemakaman, dan biasanya berlangsung di rumah keluarga yang berduka. Selain doa dan makan bersama, acara ini juga dapat diisi dengan pengajian dan ceramah agama.

Menentukan Jumlah Undangan dalam Selamatan Orang Meninggal

Selamatan orang meninggal merupakan suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa sebagai bentuk penghormatan dan penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal. Selamatan ini biasanya diadakan pada hari ke-7, ke-40, dan ke-100 setelah seseorang meninggal. Pada saat mengadakan selamatan, tentu saja harus menentukan jumlah undangan yang akan diundang. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan jumlah undangan dalam selamatan orang meninggal di Jawa.

1. Menentukan Hubungan dengan Orang yang Meninggal

Hal pertama yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan jumlah undangan adalah hubungan dengan orang yang meninggal. Semakin dekat hubungan dengan almarhum, semakin banyak orang yang harus diundang. Misalnya, jika orang yang meninggal adalah anggota keluarga atau orang tua dari tuan rumah selamatan, maka jumlah undangan yang akan diundang harus lebih banyak dibandingkan jika yang meninggal adalah teman dekat atau kenalan.

2. Menentukan Anggaran yang Tersedia

Hal kedua yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan jumlah undangan adalah anggaran yang tersedia. Selamatan orang meninggal seringkali membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terutama jika diadakan pada hari ke-7 dan ke-40 setelah seseorang meninggal. Oleh karena itu, jika anggaran yang tersedia terbatas, maka perlu dipertimbangkan untuk mengundang hanya orang-orang terdekat saja. Selain itu, bisa juga mengadakan selamatan yang lebih sederhana dengan menu makanan yang lebih simpel.

3. Menentukan Lokasi dan Kapasitas Tempat

Hal ketiga yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan jumlah undangan adalah lokasi dan kapasitas tempat. Jumlah undangan yang diundang harus disesuaikan dengan kapasitas tempat yang tersedia. Jika tuan rumah selamatan tidak memiliki rumah yang besar, maka jumlah undangan harus lebih sedikit dibandingkan jika tuan rumah selamatan memiliki rumah yang besar.

4. Menentukan Waktu Pelaksanaan

Hal keempat yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan jumlah undangan adalah waktu pelaksanaan. Jika selamatan diadakan pada hari kerja, maka jumlah undangan yang diundang harus lebih sedikit dibandingkan jika selamatan diadakan pada hari libur. Ini dikarenakan pada hari kerja, banyak orang yang sibuk bekerja dan tidak bisa menghadiri selamatan.

Kesimpulan

Terakhir, dapat disimpulkan bahwa menghitung selamatan orang meninggal bukan hanya sekadar tradisi, namun juga mempunyai nilai spiritual yang sangat penting. Selain untuk menghormati kepergian orang yang meninggal, menghitung selamatan juga memperkuat hubungan antaranggota keluarga dan menjaga harmoni serta kebersamaan. Oleh karena itu, tradisi ini harus dilakukan dengan sepenuh hati dan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing keluarga.

Bagikan: